Our Policy and Terms of Use

Operatorul de date cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate, în calitate de operator de date cu caracter personal, de către QuiProConcept Architecture Studio S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Doliei nr. 46, telefon: 0723722480 , e-mail responsabil cu protecția datelor: office@quiproarchitecture.com.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în mod voluntar (Nume, Prenume, adresa de mail, nr. De telefon) pe care le obținem în cursul completării formularului sau contactării noastre prin email , strict în scopul și pe perioada onorarii comenzii sau stabilirea legaturii telefonice in perioada imediat urmatoare solicitarii dumneavoastra

Ne întemeiem aceste prelucrări pe prevederile art. 6, alin. 1, lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) – consimțământul dvs. acordat prin bifarea căsuței de mai jos.

Datele dvs. nu fac obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Transmiterea datelor

Datele nu se transferă în afară UE/SEE, iar intern se pot transferă către terți contractați de QuiProConcept Architecture Studio S.R.L.pentru derularea activității acesteia, de pildă, consultanți juridici, auditori, prestatori de alte servicii.

De asemenea, voluntarii care prestează gratuit servicii pentru dumneavoastră vor accesa datele prin intermediul website-ului și vor acționa ca operatori independenți, în temeiul art. 6, alin. 1, lit. d) – prelucrarea datelor în scopul protejării intereselor dvs. vitale de a avea acces la bunuri și servicii care vă sunt necesare pentru a vă asigura traiul în perioada stării de urgență și a izolării impuse obligatoriu prin legislația în vigoare. 

Termene de retenție

Datele furnizate voluntar de dvs. se păstrează pe o perioada de 6 luni . În cazul în care vreo prevedere legală impune păstrarea pe o perioada mai lungă, le vom păstra conform legii.

Orice alte date cu caracter personal se păstrează strict conform obligațiilor legale.

Măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea respectării principiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Nu vom oferi acces la baza de date nimănui cu excepția membrilor echipei noastre. Toate bazele noastre de date sunt securizate.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, aveți o serie de drepturi conferite de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal, după cum urmează: dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal; dreptul la ștergere; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de opoziție; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziție la prelucrarea că parte a unui proces decizional automatizat, inclusiv profilare. 

Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat prin bifarea în josul acestui formular de informare și obținere consimțământ, caz în care vom înceta orice prelucrare pentru viitor. Prelucrările până la retragerea consimțământului rămân valabile.

Pentru exercitarea oricăruia din acest drepturi, puteți înainta o cerere către office@quiproarchitecture.com. 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în față Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.Prin folosirea website-ului sunteți implict de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră conform acestei politici.